JUDr. Leoš Strouhal

JUDr. Leoš Strouhal

Tovární 1130
537 01 Chrudim
IČ: 71458310

Informace o kanceláři JUDr. Leoš Strouhal

JUDr. Leoš Strouhal poskytuje profesionální a komplexní právní služby klientům z řad právnických i fyzických osob a to zejména z Pardubického kraje.

 

Advokátní kancelář se zabývá jak generální právní praxí tak i bližším zaměřením na oblast práva občanského, rodinného, obchodního, směnečného a trestního, vymáhání pohledávek a exekucí.

 

V oblasti obchodního práva JUDr. Leoš Strouhal zajišťuje obchodní smlouvy a vymáhání nároků z nich vyplývajících včetně vymáhání pohledávek, uznání závazku, zasílání upomínek, poradenství a zastupování ve věcech reklamace zboží a služeb. Zastupování klientů v řízení před soudy.

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Leoš Strouhal

Cena za služby JUDr. Leoš Strouhal

 

Služby jsou zpoplatněny dle individuální potřeby klienta a typu spolupráce.

 

Kde nás najdete?